Lista Analize Decontate

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

 1.Lista investigaţiilor paraclinice – analize de laborator

 

Nr.

Crt.

Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate
Hematologie

 

1. 2.6001 Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
2. 2.6002 Numărătoare reticulocite PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
3. 2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
4. 2.6040 VSH*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
5. 2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
6. 2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
7. 2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
8. 2.6101 Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
9. 2.6102 APTT PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
10. 2.6103 Fibrinogenemie*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
 

Biochimie – serică şi urinară

 

11. 2.1002 Proteine totale serice*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
12. 2.1003 Electroforeza proteinelor serice*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
13. 2.10063 Feritină serică PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
14. 2.1011 Uree serică*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
15. 2.1012 Acid uric seric*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
16. 2.1014 Creatinină serică*1), **) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
17. 2.1015 Bilirubină totală*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
18. 2.1016 Bilirubină directă*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
19. 2.1020 Glicemie*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
20. 2.10303 Colesterol seric total*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
21. 2.10304 HDL colesterol*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
22. 2.10305 LDL colesterol*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
23. 2.10306 Trigliceride serice*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
24. 2.10402 TGP*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
25. 2.10403 TGO*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
26. 2.10404 Creatinkinaza CK PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
27. 2.10406 Gama GT PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
28. 2.10409 Fosfatază alcalină*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
29. 2.10500 Sodiu seric*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
30. 2.10501 Potasiu seric*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
31. 2.10503 Calciu seric total*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
32. 2.10504 Calciu ionic seric*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
33. 2.10505 Magneziemie*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
34. 2.10506 Sideremie*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
35. 2.10507 Fosfor (fosfat seric) *9) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
36. 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
37. 2.2604 Dozare proteine urinare*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
38. 2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară) *8) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
39. 2.2622 Dozare glucoză urinară*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
40. 2.2623 Creatinină urinară *8) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
 

Imunologie

 

 

41. 2.2500 TSH*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
42. 2.2502 FT4*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
43. 2.2507 Parathormonul seric (PTH) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
44. 2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
45. 2.2510 Hormonul luteinizant (LH) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
46. 2.2514 Cortizol PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
47. 2.2521 Testosteron PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
48. 2.2522 Estradiol PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
49. 2.2523 Progesteron PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
50. 2.2525 Prolactină PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
51. 2.32709 Anti-HAV IgM*2) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
52. 2.32709 Ag HBs (screening) *2) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
53. 2.32709 Anti HCV*2) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
54. 2.32710 Testare HIV la gravidă*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
55. 2.40000 ASLO*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
56. 2.40010 VDRL*1) sau RPR*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
57. 2.40013 Confirmare TPHA*4) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
58. 2.40203 Antigen Helicobacter Pylori*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
59. 2.43001 Complement seric C3 PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
60. 2.43001 Complement seric C4 PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
61. 2.43010 IgG seric PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
62. 2.43011 IgA seric PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
63. 2.43012 IgM seric PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
64. 2.43014 IgE seric PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
65. 2.40053 Proteina C reactivă*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
66. 2.43040 Factor reumatoid PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
67. 2.43044 ATPO PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
68. 2.43135 PSA*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
69. 2.43136 free PSA*6) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
 

Microbiologie

 

 

Exudat faringian

 

70. 2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
71. 2.50102 Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
 

Examen urină

 

72. 2.3100 Urocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
 

Examene materii fecale

 

73. 2.3062 Coprocultură*1) – Examen microscopic nativ şi  colorat, PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
74. 2.50120_1 Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
75. 2.5100 Examen coproparazitologic*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
76. 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
 

Examene din secreţii vaginale

 

77. 2.3074 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
78. 2.50114 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
 

Examene din secreţii uretrale

 

79. 2.3080 Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
80. 2.50115 Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
 

Examene din secreţii otice

 

81. 2.3050 Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
82. 2.50119 Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
 

Examene din secreţii nazale

 

83. 2.3022 Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
84. 2.50103 Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
 

Examene din secreţii conjunctivale

 

85. 2.3040 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
86. 2.50110 Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
 

Examene din colecţie purulentă

 

87. 2.5032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
88. 2.50120_2 Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
 

Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice

 

89. 2.313 Antibiogramă*5) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
90. 2.502 Antifungigramă*5) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
 

Examinări histopatologice şi citologice

 

 

91. 2.9021_1 Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri) *7) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
92. 2.9021_2 Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri) *7) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12

 

93. 2.9010_1 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri) *7) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
94. 2.9010_2 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale ( 4 – 6 blocuri) *7) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
95. 2.9030 Teste imunohistochimice*) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
96. 2.9022 Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
97. 2.9160 Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12
98. 2.9025 Citodiagnostic lichid de puncţie PRENTRU PRET SUNATI LA TEL 021 460 02 12

 

 

NOTA 1:

*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat – management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Se decontează numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2-5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

NOTA 4: Investigaţiile paraclinice – analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru