Lista Analize Decontate

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

 1.Lista investigaţiilor paraclinice – analize de laborator

Nr.

Crt.

Cod Denumirea analizei de laborator

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate

– lei –

Hematologie

 

1. 2.6001 Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) 14,01
2. 2.6002 Numărătoare reticulocite 5,62
3. 2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3) 18,62
4. 2.6040 VSH*1) 2,63
5. 2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) 7,54
6. 2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) 7,88
7. 2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 7,54
8. 2.6101 Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) 14,68
9. 2.6102 APTT 12,30
10. 2.6103 Fibrinogenemie*1) 13,68

 

Biochimie – serică şi urinară

 

11. 2.1002 Proteine totale serice*1) 7,04
12. 2.1003 Electroforeza proteinelor serice*1) 15,20
13. 2.10063 Feritină serică 40,00
14. 2.1011 Uree serică*1) 5,86
15. 2.1012 Acid uric seric*1) 5,86
16. 2.1014 Creatinină serică*1), **) 5,92
17. 2.1015 Bilirubină totală*1) 5,86
18. 2.1016 Bilirubină directă*1) 5,86
19. 2.1020 Glicemie*1) 5,74
20. 2.10303 Colesterol seric total*1) 5,74
21. 2.10304 HDL colesterol*1) 8,19
22. 2.10305 LDL colesterol*1) 7,69
23. 2.10306 Trigliceride serice*1) 7,04
24. 2.10402 TGP*1) 5,86
25. 2.10403 TGO*1) 5,83
26. 2.10404 Creatinkinaza CK 10,00
27. 2.10406 Gama GT 7,99
28. 2.10409 Fosfatază alcalină*1) 7,79
29. 2.10500 Sodiu seric*1) 10,00
30. 2.10501 Potasiu seric*1) 11,00
31. 2.10503 Calciu seric total*1) 5,37
32. 2.10504 Calciu ionic seric*1)  7,88
33. 2.10505 Magneziemie*1) 5,37  
34. 2.10506 Sideremie*1) 7,10  
35. 2.10507 Fosfor (fosfat seric) *9) 13,00  
36. 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) 9,34  
37. 2.2604 Dozare proteine urinare*1) 5,37  
38. 2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară) *8) 22,00  
39. 2.2622 Dozare glucoză urinară*1) 5,37  
40. 2.2623 Creatinină urinară *8) 8,00  

 

Imunologie

 

 
41. 2.2500 TSH*1) 20,50  
42. 2.2502 FT4*1) 20,83  
43. 2.2507 Parathormonul seric (PTH) 43,00  
44. 2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH 23,82  
45. 2.2510 Hormonul luteinizant (LH) 23,82  
46. 2.2514 Cortizol 27,87  
47. 2.2521 Testosteron 30,10  
48. 2.2522 Estradiol 23,82  
49. 2.2523 Progesteron 25,31  
50. 2.2525 Prolactină 25,31  
51. 2.32709 Anti-HAV IgM*2) 40,98  
52. 2.32709 Ag HBs (screening) *2) 31,15  
53. 2.32709 Anti HCV*2) 64,90  
54. 2.32710 Testare HIV la gravidă*1) 33,29  
55. 2.40000 ASLO*1) 11,48  
56. 2.40010 VDRL*1) sau RPR*1) 5,49  
57. 2.40013 Confirmare TPHA*4) 12,29  
58. 2.40203 Antigen Helicobacter Pylori*1) 40,00  
59. 2.43001 Complement seric C3 10,84  
60. 2.43001 Complement seric C4 10,84  
61. 2.43010 IgG seric 14,77  
62. 2.43011 IgA seric 14,77  
63. 2.43012 IgM seric 15,10  
64. 2.43014 IgE seric 14,29  
65. 2.40053 Proteina C reactivă*1) 10,67  
66. 2.43040 Factor reumatoid 9,34  
67. 2.43044 ATPO 39,00  
68. 2.43135 PSA*1) 23,07  
69. 2.43136 free PSA*6) 23,61  

 

Microbiologie

 

 
Exudat faringian  
70. 2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29  
71. 2.50102 Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29  

 

Examen urină

 
72. 2.3100 Urocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29  

 

Examene materii fecale

 
73. 2.3062 Coprocultură*1) – Examen microscopic nativ şi  colorat, 15,29  
74. 2.50120_1 Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29  
75. 2.5100 Examen coproparazitologic*1) 12,46  
76. 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1) 25,00  

 

Examene din secreţii vaginale

 
77. 2.3074 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29  
78. 2.50114 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29  

 

Examene din secreţii uretrale

 
79. 2.3080 Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29  
80. 2.50115 Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29  

 

Examene din secreţii otice

 
81. 2.3050 Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29  
82. 2.50119 Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29  

 

Examene din secreţii nazale

 
83. 2.3022 Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29  
84. 2.50103 Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29  

 

Examene din secreţii conjunctivale

 
85. 2.3040 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29  
86. 2.50110 Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29  

 

Examene din colecţie purulentă

 
87. 2.5032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29  
88. 2.50120_2 Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29  

 

Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice

 
89. 2.313 Antibiogramă*5) 12,23  
90. 2.502 Antifungigramă*5) 14,55  

 

Examinări histopatologice şi citologice

 

 
91. 2.9021_1 Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri) *7) 130  
92. 2.9021_2 Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri) *7) 250  
93. 2.9010_1 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri) *7) 160  
94. 2.9010_2 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale ( 4 – 6 blocuri) *7) 280  
   
95. 2.9030 Teste imunohistochimice*) 200 lei/set  
96. 2.9022 Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri) 100  
97. 2.9160 Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) 40  
98. 2.9025 Citodiagnostic lichid de puncţie 80  

NOTA 1:

*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat – management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Se decontează numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2-5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

NOTA 4: Investigaţiile paraclinice – analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru